FORS

Aktualności z branży recyklingu pojazdów.
Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów<


Informacje o Stowarzyszeniu „FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW”

Forum Recyklingu Samochodów jest ogólnopolskim stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, działającym na rzecz rozwoju recyklingu samochodów w Polsce. Celem Stowarzyszenia jest promowanie takiego postępowania z samochodami i samochodowymi elementami eksploatacyjnymi w trakcie ich całego cyklu życia (od etapu projektowania aż do wycofania z eksploatacji oraz unieszkodliwienia), aby zminimalizować ich niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, a jednocześnie aby użytecznie wykorzystać części i materiały w nich zawarte. Dla realizacji tych celów Stowarzyszenie:

 • inicjuje i opiniuje akty prawne dotyczące tej dziedziny
 • promuje nowoczesne rozwiązania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne dla recyklingu samochodów
 • prowadzi współpracę krajową i zagraniczną z organizacjami o podobnym zakresie działalności
 • organizuje krajowe i zagraniczne szkolenia poświęcone recyklingowi samochodów
 • organizuje działalność informacyjną m.in. organizację seminariów, konferencji, wystaw poświęconych recyklingowi samochodów
 • prowadzi różnorodne doradztwo oraz działania interwencyjne na rzecz członków Stowarzyszenia

Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne. Instytucje i przedsiębiorstwa mają status Członków Wspierających Stowarzyszenie. W Stowarzyszeniu reprezentowane są m.in.:

 • przedsiębiorstwa zajmujące się zbiórką i demontażem samochodów wycofanych z eksploatacji
 • przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem materiałów i części z samochodów
 • producenci i importerzy samochodów
 • administracja państwowa i samorządowa
 • instytuty badawcze i wyższe uczelnie
 • środki masowego przekazu

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w następujących sekcjach:

 • prawno-organizacyjnej
 • informacyjno-szkoleniowej
 • doradztwa technicznego i rzeczoznawstwa
 • współpracy z zagranicą

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie ze Statutem. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.  Wszelkich informacji o działalności Stowarzyszenia oraz zasadach przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia udziela Zarząd Stowarzyszenia i Sekretariat.O serwisie

System ARES został wdrożony przez firmę AMBIT w grudniu 2000r. Aktualnie system obejmuje działalność kilkudziesięciu stacji na całym terytorium naszego kraju. Stacje te zostały wyposażone w niezbędny sprzęt i oprogramowanie komputerowe, usprawniające organizację pracy oraz zwiększające sprzedaż poprzez umieszczenie informacji o częściach w Internecie.

Kontakt

e- mail:ambit@ambit.pl
tel. 609 000 401
tel. 609 000 402

Ważne informacje:
 • Ogólny regulamin sprzedaży
 • Zasady zwrotów
 • Przetwarzanie danych osobowych
 • Logowanie

  Aby się zarejestrować kliknij TUTAJ.
  Zapomniałeś hasła?